KISS

KISS - Keep It Simple and Stupid ( Secure )

KISS is een slogan uit de jaren '60. Het is een acroniem voor een ontwikkelingssysteem dat zegt dat het beste systeem juist doet wat het moet doen. Niets meer, maar ook niets minder. Voor de eindgebruiker mag het niet complex zijn of worden. Het doel kan zijn om efficiëntie te verhogen, iets ingewikkelds of moeilijks te vergemakkelijken, iets wat lastig is plezant te maken, stress weg te nemen, ... en de enige mannier is op correcte wijze duiding brengen.

  • KISS-principe, acroniem met als doel het vereenvoudigen van (o.a.) software

Graag ga ik nog een stap verder door de laatste letter om te vormen naar "Secure" in de ruimste betekenis: betrouwbaar, veilig; omdat "Stupid" in essentie meer een humoristische en psychologische insteek is/was om iedereen mee te krijgen en de eisen van de wereld van vandaag wel prangender zijn: cloud, dataveiligheid, algemene verordening gegevensbescherming ( AVG/GDPR ), ...

 

Hoe maak je dan iets KISS ?

Tenzij je behoord tot het "Wildlive", slik je een rund, kip, vis of kikker niet in één keer door. Neen wij mensen, wij hebben naast onze tanden ook bestek en maken er kleinere stukjes van. Stukjes die je kan kauwen tot het zacht genoeg is om door te slikken, om door de maag en darmstelsel te laten verteren. Hier zien we minsten 3 voor de hand liggende KISS oplossingen:

  • Bestek om voedsel in kleine stukjes te versnijden
  • Tanden om het voedsel te vermalen
  • Maag en darmstelsel om het voedsel te verteren

Dit principe kan je overal op toepassen. Voor een bedrijf, een infrastructuur, een machine, hardware, software. Helaas, wij proberen alles zo eenvoudig mogelijk voor te stellen om het dan terug ingewikkeld te maken. En dat laatste moet worden verhinderd omdat dit hergebruik en innovatie kan tegenwerken.

 

In essentie zijn er geen problemen met KISS

De moeilijkheden liggen in de vraagstelling, de randvoorwaarden, in "open" voorwaarden. Zijn die niet gedefinieerd, dan kan je met de beste ontwikkelingsmethodiek komen, de uitkomst is dat het veel, heel veel tijd en middelen zal kosten en uiteindelijk in lucht opgaat. Kan je iets correct definiëren, dan kan je - met de nodige kennis van zaken - lood in goud veranderen.

De moeilijkheid ligt altijd in :

  • Het definiëren van het doel
  • Het stellen van vragen ( en, er zijn geen domme vragen om inzicht te verwerven )
  • Het vinden van de correcte, concrete voorwaarden ( eerlijk, zuiver )

 

Juist daarom is het correct toepassen van KISS een kunst op zich. Om complexe uitdagingen om te zetten in elementaire oplossingen is het nodige inzicht, of de bereidheid om dat te verwerven, een is absoluut gegeven. "Adem" je dat project niet of heb je er geen talent voor, doe het dan niet of zoek talentvolle medewerkers.

 

En om iets voor de klant KISS te krijgen wil dat niet zeggen dat het voor de ontwikkelaar allemaal " KISS " is. Die heeft namelijk zoveel dingen uit te zoeken om het gewenste resultaat te bereiken tot grote tevredenheid van de klant.

Forums > KISS / Anakire CMS / Tech Tips Tricks

Search

Highlights

Wereldmap

cyberthreat - real time map

Laatste 10 bedreigingen

Contact Info

Enkel op afspraak

Wauters IT - bvba

Hazelarenlaan 9 bus 2
BE - 3500 HASSELT

+32 (0)474 898 379