GDPR

Privacy policy

General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wauters IT respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en tracht u zo goed mogelijk te informeren over de manier waarop wij eventueel uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Persoonsgegevens

Uw eventueel gevraagde identificatie gegevens zullen niet worden getoond op onze site en zal niet aan derden worden verstrekt. Deze gegevens zijn voor ons essentieel om uw vraag te kunnen beantwoorden.
 
Wauters IT stelt deze gegevens niet ter beschikking aan derden, uitgezonderd:
  • vanwege noodzakelijke en wettelijke verplichtingen ( facturen, boekhouding, BTW, ... )
  • verzoeken ( bevel ) van Belgische overheden en instanties
  • om de door u gevraagde diensten, hardware, software, licenties ed. te kunnen leveren
In het zeer uitzonderlijke geval waarin wij van plan zouden zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan organisaties waarmee wij samenwerken, zullen we steeds uw toestemming vragen. 
 
In voorkomend geval - In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt u over een aantal rechten in verband met je persoonsgegevens. Het inzagerecht verleent u het recht om inzage te krijgen in gegevens die door onze site worden verzameld. Het correctierecht verleent je de mogelijkheid om onvolledige of onnauwkeurige gegevens te verbeteren.

Beveiliging

Alle passende maatregelen worden uitgevoerd om uw gegevens te beschermen tegen onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. In laatste casus zal de privacy commission worden verwittigd.

Logging

Door te surfen op onze site kunnen tijdelijke "cookies" voor technische redenen worden aangemaakt. Wij maken geen "tracking cookies" aan.
 
Onze website maakt gebruik van Google Analytics op basis van globaal geanonimiseerde bezoekersinformatie.
 
Het IP adres waarbij u ons bezoekt kan worden afgebeeld op onze website.

Links

Onze site bevat links naar andere externe websites. Deze websites worden door derden beheerd. We zijn niet verantwoordelijk voor hun privacy beleid en de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan. U kan ( indien mogelijk ) de privacy policies van die sites zelf opzoeken.

Aanpassingen

Wijzigingen kunnen worden aangebracht aan ons privacy beleid. Het vernieuwde privacy beleid wordt gepubliceerd op onze site. Eventuele aanvullingen zullen worden vermeld in appendix. We raden u aan om periodiek deze voorwaarden te herbekijken.

Appendix

02/03/2018 - Geen aanvullingen

Search

Highlights

Wereldmap

cyberthreat - real time map

Laatste 10 bedreigingen

Contact Info

Enkel op afspraak

Wauters IT - bvba

Hazelarenlaan 9 bus 2
BE - 3500 HASSELT

+32 (0)474 898 379