KISS

KISS - Keep It Simple and Stupid ( Secure )

KISS is een slogan uit de jaren '60. Het is een acroniem voor een ontwikkelingssysteem dat zegt dat het beste systeem juist doet wat het moet doen. Niets meer, maar ook niets minder. Voor de eindgebruiker mag het niet complex zijn of worden. Het doel kan zijn om efficiëntie te verhogen, iets ingewikkelds of moeilijks te vergemakkelijken, iets wat lastig is plezant te maken, stress weg te nemen, ... en de enige mannier is op correcte wijze duiding brengen.

Graag ga ik nog een stap verder door de laatste letter om te vormen naar "Secure" in de ruimste betekenis: betrouwbaar, veilig; omdat "Stupid" in essentie meer een humoristische en psychologische insteek is/was om iedereen mee te krijgen en de eisen van de wereld van vandaag wel prangender zijn: cloud, dataveiligheid, algemene verordening gegevensbescherming ( AVG/GDPR ), ...

 

Hoe maak je dan iets KISS ?

Tenzij je behoord tot het "Wildlive", slik je een rund, kip, vis of kikker niet in één keer door. Neen wij mensen, wij hebben naast onze tanden ook bestek en maken er kleinere stukjes van. Stukjes die je kan kauwen tot het zacht genoeg is om door te slikken, om door de maag en darmstelsel te laten verteren. Hier zien we minsten 3 voor de hand liggende KISS oplossingen:

Dit principe kan je overal op toepassen. Voor een bedrijf, een infrastructuur, een machine, hardware, software. Helaas, wij proberen alles zo eenvoudig mogelijk voor te stellen om het dan terug ingewikkeld te maken. En dat laatste moet worden verhinderd omdat dit hergebruik en innovatie kan tegenwerken.

 

In essentie zijn er geen problemen met KISS

De moeilijkheden liggen in de vraagstelling, de randvoorwaarden, in "open" voorwaarden. Zijn die niet gedefinieerd, dan kan je met de beste ontwikkelingsmethodiek komen, de uitkomst is dat het veel, heel veel tijd en middelen zal kosten en uiteindelijk in lucht opgaat. Kan je iets correct definiëren, dan kan je - met de nodige kennis van zaken - lood in goud veranderen.

De moeilijkheid ligt altijd in :

 

Juist daarom is het correct toepassen van KISS een kunst op zich. Om complexe uitdagingen om te zetten in elementaire oplossingen is het nodige inzicht, of de bereidheid om dat te verwerven, een is absoluut gegeven. "Adem" je dat project niet of heb je er geen talent voor, doe het dan niet of zoek talentvolle medewerkers.

 

En om iets voor de klant KISS te krijgen wil dat niet zeggen dat het voor de ontwikkelaar allemaal " KISS " is. Die heeft namelijk zoveel dingen uit te zoeken om het gewenste resultaat te bereiken tot grote tevredenheid van de klant.